Welkom!

Cunicologie – leergroep konijnen is een platform voor kennisdeling over het konijn.

Cuniculus betekent “konijnen”, logie betekent “de studie van” zo is de naam van het platform geboren. Het ontstaan van de het platform Cunicologie is voortgekomen uit de wens om steeds meer te willen leren over konijnen. Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor veel mensen die professioneel met konijnen bezig zijn. Dierenartsen krijgen maar weinig educatie over konijnen tijdens hun opleiding. Datzelfde geldt voor de paraveterinairen en dierverzorgenden. Hoeveel kennis de professional heeft is dus afhankelijk van zijn eigen inzet.

Vaak krijg ik de vraag voor meer educatie over konijnen. Door mijn werkervaring kan ik ook veel over dit bijzondere huisdier vertellen. Maar ik weet natuurlijk niet alles, er zijn veel mensen met eigen specialistische kennis van het konijn. Daarom werk ik samen met andere deskundigen om een zo goed mogelijk lesaanbod te verzorgen.