Privacyverklaring

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht aan jou uit te leggen welke gegevens wij van jou verzamelen, wat wij ermee doen, hoe lang wij ze bewaren en welke rechten jij hebt.

Wij verzamelen gegevens van jou die wij nodig hebben om je zo goed mogelijk te helpen of omdat wij dat verplicht zijn vanuit de overheid. Weke gegevens dat zijn staat in deze privacyverklaring. Lees dit zorgvuldig door.

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. De meest recente privacyverklaring vind je op onze website www.cunicologie.com. Wij adviseren je om deze regelmatig door te lezen op eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 februari 2020.

Gegevensgebruik en verwerking

Voor al je persoonlijke gegevens geldt dat wij deze nooit zonder te vragen en zonder jouw schriftelijke toestemming zullen delen met anderen.

Waar hebben wij jouw gegevens voor nodig?

Onze Boekhouding

Wij verzamelen en gebruiken alleen de hoogstnoodzakelijke gegevens om aan de eisen te voldoen die de belastingdienst stelt aan onze administratie. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor onze administratie en facturering.

Welke gegeven hebben wij nodig:

 • NAW (Naam, adres, woonplaats),
 • telefoonnummer,
 • mailadres,
 • website,
 • factuurnummer
 • openstaand saldo

Ben je een bedrijf? Dan hebben wij ook nog van je nodig:

 • je bedrijfsnaam
 • vestigingsadres
 • factuuradres
 • KvK- en
 • BTW-nummer

Aanmelding van een cursussen en workshops

Als je een cursus of een workshop bij ons gaat volgen hebben wij een aantal gegevens van je nodig zodat wij je aanmelding kunnen verwerken in onze administratie en je daarvoor een factuur kunnen sturen.

Welke gegevens hebben wij nodig?

 • NAW (Naam, adres, woonplaats)
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • website
 • factuurnummer

Ben je een bedrijf? Dan hebben wij ook nog van je nodig:

 • je bedrijfsnaam
 • vestigingsadres
 • factuuradres
 • KvK- en
 • BTW-nummer

Klachtenafhandeling

Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend de hoogstnoodzakelijke gegevens voor een goede afwikkeling van je klacht. Daarvoor hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • NAW (Naam, adres, woonplaats)
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • website
 • factuurnummer.

Ben je een bedrijf? Dan hebben wij ook nog van je nodig:

 • je bedrijfsnaam
 • vestigingsadres
 • factuuradres
 • KvK- en
 • BTW-nummer

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan dat wij ze nodig hebben of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

 • Neem jij contact op met ons via de e-mail dan staat deze in ons systeem samen met ons antwoord. Wij bewaren deze nog 1 maand zodat wij, mocht je na ons antwoord daar nog vragen over hebben, wij nog weten wat we je jou hebben verteld.
 • Inschrijvingen voor cursussen en workshops bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen om jou te informeren over de aanvang of eventuele wijzigingen van de cursus of workshop. Is de cursus of workshop voorbij, dan gebruiken wij alleen nog anonieme gegevens voor analyses.
 • Wij moeten van de belastingdienst onze administratie met jouw factuur, bestelling en betaalgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken wij alleen nog anonieme gegevens voor analyses.

Jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die Cunicologie van jou heeft vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen per e-mail.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kun je een verzoek hiertoe doen bij Cunicologie. Je kunt verzoeken om je gegevens te laten wijzigen, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Indien het verzoek verwijdering van de persoonsgegevens uit de administratie betreft worden al je persoonlijke gegevens gewist uit het relatiebestand en komt daar een X te staan. Facturen kunnen wij achteraf niet meer aanpassen.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Cunicologie te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Cunicologie of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens die Cunicologie van jou heeft opgeslagen over te laten dragen aan een andere partij. Stuur je verzoek per e-mail.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Cunicologie je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Cunicologie verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Klachten en vragen

Mocht je nog vragen of klachten hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Cunicologie je gegevens gebruikt, stuur een e-mail naar info@cunicologie.com.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

Wie zijn wij?

Cunicologie, leergroep konijnen
Cunicologie is een dienst van Rabbit Care & Training.

Rabbit Care & Training
Rabbit Care & Ttraining is een eenmanszaak

KVK-nummer: 71427112
BTW-identificatienummer: NL001826410B03

Sandra Korhorn is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rabbit Care & Training de verwerkingsverantwoordelijke.
Website: www.rabbitcaretraining.nl, e-mailadres: info@rabbitcaretraining.nl